Update over eerherstel Clara Goessen

Hoe staat het met mijn ‘queeste’ om voor de Antwerpse heks Clara Goessen eerherstel te bekomen door het toewijzen van een straatnaam. Eventjes alle stappen op een rij:

 • 17/11/2020 : mail naar de heer de Wever met de aanvraag + dossier.
 • 20/11/2020 : antwoord – doorgegeven aan straatnaamcommissie ter beoordeling.
 • 7/12/2020 : antwoord straatnamencommissie dat ze het gaan onderzoeken.
 • 22/01/2021: journaliste Gva contacteert me i.v.m. Antwerpse heksen.
 • 26/01/2022 : artikel Gva doorgestuurd naar straatnamencommissie
 • 07/02/2021: nog extra bewijsstukken bezorgd aan straatnamencommissie.
 • 19/04/2021; volledig dossier Antwerpse heks overgemaakt aan journaliste Gva.
 • 02/05/2022 : artikel over Antwerpse heks verschijnt in ‘ Antwerpse Tijdinghen’.
 • 08/10/2021: interview over mijn heks voor ‘aantwaarpe.be’.
 • 14/02/2022 : contact opgenomen met kabinet burgemeester of er al een beslissing gevallen is …nog niet.
 • 15/02/2022 : negatief advies – bijkomende info werd bezorgd ter staving aanvraag
 • 18/02/2022 ; blijft negatief advies – antwoord luidde dat er onvoldoende bewijsbare historische referenties gevonden die een voldoende band met de stad aantoonden. Antwoord mezelf: gerechtsverslag + betaling terechtstelling die in zich in archief bevinden …wat nog meer als aanwijsbare band???
 • 15/03/2022: ganse blz. in Gva over Clara en doorgestuurd naar kabinet burgemeester.
 • 22/03/2022: op verzoek van burgemeester wordt straatnamencommissie gevraagd om beslissing te heroverwegen.
 • 29/04/2022: kabinet burgemeester: in dossier zaten toch wel voldoende historische elementen die onderzoek rechtvaardigen.
 • 25/06/2022: vraag aan burgemeester of er reeds een beslissing is gevallen en voorstel om bij negatief antwoord ‘heksensteen’ te plaatsen (analoog Lier) op de plaats waar de vierschaar stond.

Besluit: Nog een 4 tal maanden en we zijn nu 2 jaar bezig. Ondertussen hebben verschillende steden Antwerpen de loef afgestoken met hun spijtbetuigingen Als er nu nog een een negatief antwoord komt, zie ik geen andere oplossing meer dan het starten van een petitie, gevolgd door een crowdfunding om zelf een herdenkingsplaat of iets anders, tot stand te brengen.

Bedankt ook voor de vele steunbetuigingen die ik in deze twee jaar heb mogen ontvangen in mijn betrachting om dit onrecht teniet te doen.