voordrachten

Slavenhandel in de periode 800-1800

Het waren niet de Vikings, die Brugge als doorvoerhaven gebruikten, die aan de oorsprong van de slavenhandel lagen, noch het alleenrecht dat een Antwerpse patriciër bekwam van keizer Karel in de handel van Afrikaanse slaven .Ook andere volkeren zoals de Abessijnse zeerovers of Noord- en Zuid-Nederlanders verrijkten zich in deze lucratieve handel.

In deze uiteenzetting kom je alles te weten over de handel in deze menselijke koopwaar die niet enkel beperkt bleef tot de Afrikaanse landen, doch ook mensen uit onze contreien als uit Ierland, IJsland, Engeland omvatte , als de invloed die dit alles had op het  ontstaan van de  grote culturele stromingen als bv. De Renaissance.

Prijzen

Tijd: +-2h (pauze inbegrepen)

Kostprijs: €145

Mogelijk als videoconferentie