voordrachten

Ketters & beulen

Wist je dat het woord ketters afkomstig is van de naam ‘katharen.’ Dat er verschillende bijbels in voege waren, maar dat één concilie de evangelies van de 4 gekende apostelen koos als leidraad? Waarom deze en niet de andere uitgaves?

Dat er altijd al andere ‘geloofs -overtuigingen’ waren binnen gans de christelijke geschiedenis.
Wat weten wij van lollaarden, anabaptisten, calvinisten etc.? Waarom kenden zij zoveel succes ? En werden zij allen op dezelfde manier vervolgd?

Het beroep van beul werd niet altijd zelf gekozen? Dat je, éénmaal beul, je er moeilijk uit geraakte en dat je kinderen ook verplicht waren het beroep verder te zetten? Dat je door je medeburgers niet aanvaard werd, en dus geen deel uitmaakte van de maatschappij?

Gelukkig had je, wanneer je geen ‘beulswerk’ moest uitoefenen, nog andere bronnen van inkomen zoals ‘hoerenkoning’ of ook als ‘hondenslager’.

Prijzen

Duurtijd: 2h (pauze inbegrepen)

Kostprijs: €145

Deze voordrachtenreeks ketters/heksen/beulen kan ook geboekt worden als een totaalpakket qua stadswandeling in de zomermaanden. Heeft dezelfde inhoud, duurtijd en kost €125 . Doch met een max. van 25 deelnemers. We gaan dan de plaatsen bezoeken waar de beul woonde, het vonnis werd uitgesproken en waar het werd uitgevoerd.  In functie van de vraag kan deze in de ochtend of namiddag plaatsvinden.

Mogelijk als videoconferentie