Persbericht: Gids voor het Vlinderpaleis

Het Antwerps justitiepaleis van Richard Rogers

Wie kan er nou beter over een gebouw vertellen dan een standbeeld dat bij de ingang staat?! Dit originele uitgangspunt brengt de lezer een verrassende rondleiding, geleid door het standbeeld van Jan de Lichte, door het Antwerps justitiepaleis in Gids voor het Vlinderpaleis. Zodoende geeft deze praktische gids een uniek inkijkje in de geschiedenis en architectuur van het Antwerpse Vlinderpaleis. Dit culturele boek wordt sinds vrijdag 25 februari uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Een praktische gids voor de individuele bezoeker, die niet enkel geïnteresseerd is in de rechtszittingen die er plaats vinden, doch ook in de totstandkoming van het gebouw; de gebruikte materialen en waarom de symboliek ervan een verwijzing is naar Antwerpen en zijn stroom. Elk hoofdstuk behandelt een gedeelte van het gebouw: van de gevel en iconische dakstructuur, over de Salle des pas perdus, de zittingszalen, tot aan het cellencomplex. Ook de kunstwerken en hun betekenis, als hoe ze hier terecht kwamen, ontbreken niet in het plaatje. Het is de beruchte 18e eeuwse bandiet, Jan de Lichte, die u als een geboren verteller rondleidt en voor u een aantal ‘wist je dat?!’ in petto heeft.

Over de auteur

Walter Clement (1956) is de coördinator van de gegidste groepsrondleidingen in het gerechtshof op de Bolivarplaats te Antwerpen.
Na een vruchtbare lange carrière in de banksector volgde hij in Antwerpen een opleiding antiquariaat en enkele jaren later een gidsenopleiding om zodoende de opgedane kennis niet tot stof te laten vergaan maar op een ludieke doch correcte wijze terug tot leven te brengen.
Buiten het Vlinderpaleis en recht en rechtspraak, behoort alles over de onderkant van de middeleeuwse maatschappij: beulen, heksen, ledighe vrouwen’ (of anders gezegd sekswerkers), allen deel uitmakend van de middeleeuwse erotiek in West -Europa tot zijn interessegebied. Op een aanschouwelijke wijze, door middel van lezingen en gidsbeurten, brengt hij de ‘donkere’ middeleeuwen terug in het licht en verbaast zijn toehoorders met het gegeven dat men op een aantal vlakken toen veel opener/verdraagzamer was dan de maatschappij van nu.
Ook ijvert hij voor eerherstel van de enige verbrandde heks in Antwerpen (Clara Goessen) en brengt haar met een stadswandeling en lezing met als titel ‘beul-ketters en heksen- terug tot leven. Momenteel ligt de vraag om een straat naar haar te vernoemen in de bevoegde commissie die daar over oordeelt.
In zijn woonstede brengt hij in het Kempuseum de geschiedenis van Brecht vanaf het paleolithicum tot aan de Tweede Wereldoorlog, en omstreken, aan de hand van de getoonde opgravingsvoorwerpen en relicten uit ons verleden, onder de aandacht van de bezoekers.
Dank voor de aankoop van dit gidsenboekje. Geniet van dit prachtige gebouw en weet dat de volledige auteursrechten afgestaan worden aan ‘Kom op tegen kanker’.

Meer gegevens over het boek kunt u hier vinden.