Gids

Kempuseum Brecht

Dit museum, gelegen in het centrum van Brecht, geeft op een didactische wijze, aan de hand van opgravingen (tijdens de aanleg van de tgv en de E19) de geschiedenis weer van deze streek.

We maken aan de hand van de aanwezige relicten een wandeling van het paleolithicum over het humanisme, de komst van Maarten van Rossum, gevolgd door de 80 jarige oorlogen en eindigen met de tweede wereldoorlog.

Ook bezoeken wij een 19e eeuwse ‘moos’ en vergelijken dit met de woonomstandigheden in de ijzertijd, Romeinse tijden, Frankische periode en de middeleeuwen.

We gebruiken de opgegraven artefacten om je een beeld te bezorgen van onze voorouders. De talrijke begraafplaatsen gaven ons voldoende materiaal om dit op een aanschouwelijke wijze aan te tonen.

Weetjes, zoals dat de naam Brasschaat afkomstig is van de oorspronkelijke benaming Brextesgate, of de weg naar Brecht e.a. komen zeker aan bod.

Ook dat Brecht in het boek ‘ de loteling ’ van H. Conscience een grote betekenis had?

Dat de benaming ‘mick’ een heel lugubere achtergrond kent. We zien wie wat op zijn kerfstok heeft en aan de schandpaal dient te worden bevestigd. Wie nood had aan een lollepot en wie een bedpan?.

Dat Brecht nog een schandpaal en schepenbank kent. Wat het betekent om een ‘halsheerlijkheid’ te zijn?

Wie kan de wandelstok terugvinden van de Vlaamse componist Peter Benoit?
Prijzen

Tijd: 1h30 (pauze inbegrepen)

Kostprijs: Inkom bedraagt €3 per persoon, de kostprijs voor een gids bedraagt € 30

Boeken via erfgoed Brecht.

Contact: dienst vrije tijd-Gemeenteplaats 1-2960 Brecht 03.203.22.29

Enkel op vrijdagen – zaterdagen of zondagen vanaf 13h.