VIKINGEN IN ANTWERPEN

De titel van deze blog zal misschien veel vraagtekens bij je oproepen, maar het is wel zo. Maar ik moet al bekennen dat mijn titel fout is. Men sprak in de periode dat ze onze contreien teisterden niet van Vikings doch van Noormannen, heidenen, enz.

Het is inderdaad zo dat Vikingen in Antwerpen geweest zijn. Dit kon niet anders want zij hadden aan de monding van de Schelde (toen de Honte nog bestond) een permanente verblijfplaats nl. Domburg.

Uiteraard gebruikten zij dan ook de Schelde om het land verder in te  trekken. Hiervan zijn voldoende bewijsstukken van die we kunnen terugvinden in het museum te Hamme, waar zich de collectie Van Bogaert-Wauters bevindt . Deze collectie bevat meer dan 5000 relicten, die tijdens de recht trekking van Schelde en Durme, uit de waters werd bovengehaald. Daaronder heel veel van Viking oorsprong.

Wat wel niet terug te vinden is bij de recente werken aan de Schelde kaaien, is bewijs van het zogezegde ‘in brand staan’ van Antwerpen, wat ons door overijverige monniken werd achtergelaten in de geschiedenisboeken. Normaliter zou men dan verbrande aarde moeten tegen komen in de laag die de 9de eeuw omhelst. Want onze monnik plaatst deze stadsbrand in het jaar 836 waar de Vikingleider Harald voor Antwerpen verschijnt.

Nu moeten we wel zeggen dat de archeologische werken waar ik het over had zich situeerden in de omgeving van het Steen. Zou dit dan de verkeerde plaats zijn? Is Antwerpen dan ontstaan op de andere verhoging, nl. Caloes? Of daar waar later de Sint Michielsabdij ontstond?

In ieder geval , de Sint Walburgiskerk, die werd gebouwd binnen de eerste omwalling van het ‘nieuwe’ Antverpia’ heeft geen nut meer gehad naar deze plunderaars toe. Waarom? Deze heilige werd aanroepen om het onheil van de Vikingen te voorkomen en toen deze werd gebouwd hadden de Vikingen onze streken al weer lang verlaten.