Wie is

Walter Clement

Walter Clement (1956) heeft de studies communicatiewetenschappen gevolgd. Na een lange vruchtbare carrière in de banksector volgde hij een opleiding als antiekhandelaar. Buiten kunstgeschiedenis lag zijn interessegebied in grafiek en specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de vrouw in de kunst en dit voor de periode 15e tot einde 19e eeuw.

Om de opgedane kennis nog meer tot leven te brengen, en te kunnen delen met geïnteresseerden, volgde hij enkele jaren later de gidsopleiding aan het CVO Antwerpen. Hij legde zich nadien nog meer toe op de onderkant van de middeleeuwse maatschappij, zoals heksen, sekswerksters, dood, beulen. Door het geven van voordrachten en wandelingen tracht hij hen een gelaat te geven, en ons te laten inzien dat deze tijden niet enkel de ‘ donkere’ tijden doch waren. Het is zelfs zodat men op een aantal vlakken meer opener stond tegenover intimiteit dan dat wat nu gangbaar is.

In al zijn wandelingen en/of voordrachten komt telkens de onderdrukking van de vrouw ter sprake als een gevolg van 2000 jaar christelijke dogmatie in de westerse wereld. Danzij Eva’s fout in het aards paradijs hebben zij immer een tweederangsrol moeten spelen. Het is pas bv. sinds 1956 dat een gehuwd vrouw enkel op haar naam een rekening kon openen, zonder toelating van de echtgenoot.

Daarenboven ijvert hij ook voor eerherstel van de enigste verbrande heks te Antwerpen ( Clara Goessen), een slachtoffer van de heksenvervolgingen, die toch in Europa een 50.000 slachtoffers heeft veroorzaakt. Hiervoor werkte hij mee aan media interviews en werden er krantenartikels en publicaties van zijn hand aan gewijd. Dit met de bedoeling dat er een straatnaam in Antwerpen aan haar zou worden toegewezen.

Maar als vrijwilliger coördinator van de gegidste groepsrondleidingen in het gerechtshof op de Bolivarplaats te Antwerpen, tracht hij bezoekers, buiten de geschiedenis over dit iconisch gebouw, in te wijden over de geplogenheden i.v.m rechtszittingen. Welk de rol is van elke actor en dit gaande van rechter over deurwachter tot en met de beschuldigde en zijn/haar advocaat. Bij interesse hierin, gelieve hem daarover te contacteren.