Gegidste bezoeken aanHet Vlinderpaleis Professionele voordrachtenHeksen, ketters & beulen VoordrachtVikingen in België
Gegidste bezoeken aanHet Vlinderpaleis
Professionele voordrachtenHeksen, ketters & beulen
VoordrachtVikingen in België

Welkom bijOog voor het verleden

Walter Clement (1956) is de coördinator van de gegidste groepsrondleidingen in het gerechtshof op de Bolivarplaats te Antwerpen.

Na een vruchtbare lange carrière in de banksector volgde hij in Antwerpen een opleiding antiquariaat en enkele jaren later een gidsenopleiding om zodoende de opgedane kennis niet tot stof te laten vergaan maar op een ludieke doch correcte wijze terug tot leven te brengen.

Buiten het Vlinderpaleis en recht en rechtspraak, behoort alles over de onderkant van de middeleeuwse maatschappij: beulen, heksen, ledighe vrouwen’ (of anders gezegd sekswerkers), allen deel uitmakend van de middeleeuwse erotiek in West -Europa tot zijn interessegebied. Op een aanschouwelijke wijze, door middel van lezingen en gidsbeurten, brengt hij de ‘donkere’ middeleeuwen terug in het licht en verbaast zijn toehoorders met het gegeven dat men op een aantal vlakken toen veel opener/verdraagzamer was dan de maatschappij van nu.

Ook ijvert hij voor eerherstel van de enige verbrandde heks in Antwerpen (Clara Goessen) en brengt haar met een stadswandeling en lezing met als titel ‘beul-ketters en heksen- terug tot leven.

In zijn woonstede brengt hij in het Kempuseum de geschiedenis van Brecht vanaf het paleolithicum tot aan de Tweede Wereldoorlog, en omstreken, aan de hand van de getoonde opgravingsvoorwerpen en relicten uit ons verleden, onder de aandacht van de bezoekers.

LEES MEER

Begeleide gidstochten

Vlinderpaleis

Vlinderpaleis

Gerechtshof Britselei

Gerechtshof Britselei

Kempuseum

Kempuseum

Liefde, seks & dood

Liefde, seks & dood

Ketters, beulen & heksen

Ketters, beulen & heksen

Feedback van klanten & lezers

Voordrachten