voordrachten

Heksen

De lezing heksen in Brabant en Vlaanderen handelt over de ontstaansgeschiedenis van de toverij en de jacht op tal van onschuldige vrouwen en mannen. We bespreken in deze uiteenzetting hoe het typische beeld ontstond van een vrouwelijke heks, zoals we ze nu nog kennen: de bezem, de punthoed en hun attributen. Ook hoe de naam heks ontstond en hoe men tegen vrouwen in het algemeen aankeek. Antwerpen is niet alleen de bakermat van het beeldgebruik over de heks maar had, door zijn aanbod aan drukkerijen, een significante impact op de boeken over heksenvervolging. Uiteraard komen het proces met de ‘scherpe examinatie’ en de veroordeling – met de vuurdood tot gevolg – aan bod.

Eindigen doen we met de heks ‘Clara Goessen’, de enige tot de brandstapel veroordeelde heks in Antwerpen.

Een onderwerp waar we nu nog mee geconfronteerd worden in ons dagelijkse leven, want weet je waar onze kerstballen vandaan kwamen?

Wist je dat er in de jaren 50 van vorige eeuw er nog een proces over heksen plaatsvond in onze streken?

Video afspelen
Prijzen

Tijd: 2h (pauze inbegrepen)

Kostprijs: €145

Deze voordrachtenreeks ketters/heksen/beulen kan ook geboekt worden als een totaalpakket qua stadswandeling in de zomermaanden. Heeft dezelfde inhoud, duurtijd en kost €125 . Doch met een max. van 25 deelnemers. We gaan dan de plaatsen bezoeken waar de beul woonde, het vonnis werd uitgesproken en waar het werd uitgevoerd.  In functie van de vraag kan deze in de ochtend of namiddag plaatsvinden Ook mogelijk als videoconferentie.

Mogelijk als videoconferentie