voordrachten

Goya-Munch-Rops

In deze lezing komen de bovenstaande drie kunstenaars – welke een ganse periode in de schilderkunst, en zeker in hun grafisch werk – overkoepelen aan bod. Wat bebben zij gemeen en waarom is hun grafisch werk vernieuwend?

Het zijn elk – op hun vlak – getormenteerde figuren die een aparte relatie hadden met vrouwen. Na jarenlang gids geweest te zijn in museum De Reede, brengt ik de werken en opgedane kennis naar de toehoorder toe.

E. Munch "Madonna"
Prijzen

Tijd: 1h30 (pauze inbegrepen)

Kostprijs: €115

Bijkomend kan ook een bezoek gekoppeld worden aan museum De Reede. Voor verdere details hierover , gelieve mij te contacteren.

Mogelijk als videoconferentie