SCHAAMHAAR-SCHAAMSTREEK

In december kwam ik op sociale media weerom de hetze tegen over het juiste taalgebruik om de assistent van Sinterklaas te benoemen.  Dit is een jaarlijks wederkerend fenomeen waar de tegenstanders met getrokken messen tegenover elkander staan .

Mijn vraag is dan waarom rept er niemand een woord over onze figuur Jezus? Overal in de kerken op kruisbeelden , schilderijen etc. zien we hem als een blanke man staan afgebeeld , niettegenstaande we 100% weten dat hij zeker geen blanke was in de streek en tijd waarin hij leefde. Waarom passen we dit niet aan?

Een ander punt waar ik me aan erger is het voorzetsel ‘schaam’. Vanaf de mens – volgens de Christelijke overtuiging – uit de tuin van Eden , of het aards paradijs werd verdreven zou zij/hij ‘schaamhaar’ hebben gekregen. We zien dit duidelijk op alle werken die de periode voor de ‘zondeval’ als deze daarna afbeelden en waar een naakte Adam en Eva worden afgebeeld.

Maar het is niet alleen dat. Het is weerom de vrouw – slachtoffer van het Christelijk geloof – die zich nog meer moet schamen. Had zij niet de appel aan Adam overhandigd zodat ze het land van cocagne moesten verlaten? Moet zij daarom zich schamen voor haar genitaliën? Waarom gebruikt men dan het woord schaamlippen? Een woord dat tijdens de Queen Victoria periode in de 19e eeuw zijn opwachting maakte.

Elk jaar kiest Van Dale woordenboek het woord van het jaar. Waarom niet eens voor deze ‘schaam’ woorden een ander woord laten bedenken/creëren . Man noch vrouw hoeven zich te schamen voor hun lichaam. Want als we verder mogen gaan op het Christelijk geloof, dan heeft de schepper of God, ons geschapen naar zijn beeld. Schaamt de grote  creator zich dan ook voor bepaalde delen van zijn/haar lichaam ??