HET KRUISTEKEN

Een christelijk vrouwonvriendelijk universeel gebaar

Het kruisteken is een Joods Christelijk symbool dat als volgt gaat ‘ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen’ We horen daar niets over de vrouw in, niettegenstaande de moeder, Maria, toch een belangrijke rol speelde in het geheel. Daarom, laat ons dit wijzigen in ‘ In de naam van de Vader, de Moeder en het Kind, amen’. Op deze wijze omvatten we het volledige spectrum zonder te stigmatiseren.