Straatnaam Clara Goessen op reservelijst stad Antwerpen

Vandaag ontving ik na een strijd van bijna twee jaar om de enigste verbrande heks Clara Goessen in eer te herstellen onderstaand bericht:

Geachte heer Clement,

Ik kom graag terug op uw vraag rond de erkenning van Clara Goessen. Namens de burgemeester wens ik u nogmaals te bedanken voor het uitvoerige opzoekwerk dat u hierrond deed en de teksten die u bezorgde.

Dit dossier is inderdaad enige tijd in onderzoek geweest en ik kan u meedelen dat er intussen enkele grote stappen werden gezet. Het college heeft hierover onlangs een beslissing genomen.

De figuur van Clara Goessen herinnert aan een tijd waarin respect voor anders denkende of minderheidsgroepen in onze stadsgemeenschap allesbehalve vanzelfsprekend was, en waarin gewelddadig radicalisme levens kostte. Om deze herinnering levendig te houden en het belang van onze vrijheid en democratische waarden te benadrukken, acht het college het passend om haar naam toe te voegen aan de reservelijst. Als gevolg besliste het college om haar naam op te nemen in de reservelijst die periodiek ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

De reservelijst is een belangrijk instrument in de naamgeving van straten en pleinen. Wanneer een locatie een naam dient te krijgen, is dit de eerste bron die gebruikt wordt om een naam te kiezen.

Ik hoop u met deze toelichting geïnformeerd te hebben en wens u nog een aangename week toe.

Klantenteam Stad Antwerpen | Kabinet burgemeester