HET VERHAAL VAN ANTWERPEN

Dit boek geschreven door Bart de Wever en Johan Vermant heeft ook de geschiedenis van Clara Goessen opgenomen, waarvoor dank. Het leuke is dat zij zich gebaseerd hebben op mijn studie hierover. Hoe weet ik dat. Er staat in geen enkel proces stuk ( in de periode van mijn opzoekingswerk) vermeldt dat zij een sekswerkster was. Omwille van haar afkomst, de mogelijkheden die toen voor handen waren qua werk voor een vluchtelinge, determineerde dat dit het enige mogelijke beroep voor haar was. De schrijvers hebben deze denkpiste volledig overgenomen in hun boek. Spijtig dat er geen verwijzing is naar mij.