Clara Goessen, einde verhaal?

Recent ontving ik het bericht van de voorzitter van hof van beroep op mijn vraag dat het proces , niettegenstaande zijn interesse, wel kan doorgaan als evenement/toneel doch dat het hof van beroep hier nooit als zetelend hof kan aan meewerken. Er zou dan eventueel gebruik kunnen gemaakt worden van de prachtige assisenzaal in het gerechtshof aan de Britselei. Waarvoor al mijn dank.

Ik begrijp volkomen deze beslissing, want als we het gehele proces rechtskundig beschouwen, dan is het tijdstip om beroep aan te tekenen op haar vonnis met +400 jaar overschreden. Het punt is wel dat als we kijken naar al de verontschuldigingen /eerherstel etc. – allen prachtige initiatieven van gemeenten als Lier, de Panne etc.- het feit blijft dat ze veroordeeld blijven. Ik wil hiermee bedoelen dat als al deze heksen – zowel vrouwen als mannen- het eeuwig leven zouden hebben, en ze vandaag een ‘ bewijs van goed gedrag en zeden’ zouden aanvragen, ze dit niet zouden bekomen, niettegenstaande hun ‘plaquette of monument’. Ze blijven veroordeeld. Dit weegt niet enkel op hen zelf doch dat dragen hun afstammelingen met zich mee.

Eigenlijk is dit een gegeven voor de federale minister van justitie, er zou als het ware ‘amnestie’ aan al de in België veroordeelde heksen kunnen worden verleend. Ik weet dat ik misschien hiermee de deksel van de doos van pandora open, want er zijn in in het ‘ verhaal van België’ vele juridische fouten gemaakt. Als we alleen maar naar de vervolgingen van de andersgelovigen in de vroege tijden bekijken, dan is daar al veel werk aan de winkel. Maar het argument dat ik kan aanhalen is deze van de bekentenis. Al de calvinsten, wederdopers etc. kwamen voor hun overtuiging uit , wat hen ook sierde. Onze heksen bekenden enkel dat ze heksen waren omwille van de pijniging , de tortuur; die hen werd aangedaan.

Dus neen, geen einde verhaal….we gaan hoger